สกรูมิลขาว (4.6) : HEX BOLT (G4.6)

STANDARD : JIS B1180

MATERIAL  : SWRCH6R

COATING   : WHITE ZINC

Visitors: 1,365,444