สกูรมิลดำ (G8.8) : HEX BOLT (G8.8)

STANDARD : DIN931 , DIN933

MATERIAL  : 10B21/S45C

COATING   : BLACK OXSIDE

Visitors: 1,367,136